Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Anketa

Máte ochotu verejne sa angažovať v zápase o pokoj a mier vo svete?:

Šťastie praje pripraveným

Nedeľné  popoludnie neponúkalo veľa možností na fotenie.
Lesy a lúky pôsobili sivo a novembrovo smutne.
A k tomu ešte zamračená obloha,

Vianočná temnota

Momentálne sme v období adventu teda očakávame narodenie nášho spasiteľa Ježiša. Obdobie Vianoc patrí medzi najväčšie obdobia kalendárneho roku.

Cesta k inému svetu

Uzdravenie bolestí po páde - narazené koleno, rameno a chrbát

Čakali sme s kmotríkom v práci pri výťahoch, keď z chodby vyšla pani s boľavou nohou, viditeľne krívajúc. Práve sme sa bavili o tom, že kresťan nemôže milovať iba tak ako milujú ľudia sveta ale má chodiť v Božej moci a konať skutky aké konal Pán Ježiš aj väčšie, aby sme svetu zjavovali Božie Kráľovstvo živé a v nás prítomné pre každého.

Čo môžeme

Všetko podlieha zákonu gravitácie a padá na zem.

Iba naše myšlienky môžu stále stúpať hore.

Ak ich správne usmerníme...

Mt 9, 27-31

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali:
„Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu.

O nebi a zemi

Keď sa mi dostala do rúk knižka o nebi a zemi,prvé,čo ma zaujalo,boli účastnící dialogu,ktorý prebieha v celej knižke.Jeden je židovský rabín Abraham Skorka a druhý kardinál Jorge Mario Bergoglio.je t

Najnovšie redakčné články

Posledné komentáre