Blog používateľa Margita Žiaková

Rok viery


Ježiš povedal učeníkom:
„Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu:

A kto je môj blížny?


Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša:
„Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Ako je to s našou vežou (pokračovanie)

Ako je to s našou vežou?

Tak toto je jej konečná podoba.
Už navždy.
Teda,
kým ju nezmôže čas alebo nedajbože niečo horšie.
Je to paráda.

Tam hore a tu dolu


Sú ich tisíce.
Denne kreslia na oblohe biele čiary.
Letia vedľa seba, za sebou, proti sebe, križujú sa.
Po presne vypočítaných letových dráhach.

Čo sa skrýva pod maľovkou?

No, to sa ukáže, keď sa maľovka odstráni. :-)

Roky sme v našom kostole hľadeli na biele a okrové steny, a teraz...

Naša optika


„Márnosť nad márnosť,“ hovorí Kazateľ,
„márnosť nad márnosť a všetko je márnosť.“

Dve veci

Redakčné články