Blogy

Vyznanie Eucharistii

"Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom." (Jn 6,56)
Ten, kto ostáva v tebe, "prináša veľa ovocia." Ovocia, podľa ktorého má byť tvoj učeník, ten, čo ostáva v tebe, rozpoznateľný. Prinášať ovocie sebaobetujúcej lásky žiada veľa námahy. Preto je tak dôležité vzájomné prebývanie - "ostáva vo mne a ja v ňom" - ty vo mne a ja v tebe.

Veľkonočný pozdrav

Koľko druhov pozdravov k Veľkej noci existuje?
Určite nespočetné množstvo.
Jeden z nich mi prišiel do mailovej pošty.

Pokora blogera

Christ-Net je fajn, ale sú tu aj iné weby. Nie, nekritizujem,ani neporovnávam. Rád by som však vyjasnil, prečo som zmazal všetky svoje príspevky tu, na tomto portáli.

Štvorlístok pre šťastie

Hľadať štvorlístok ďatelinky pre šťastie, to nie je len tak.

Žiada si to veľa pozornosti,
vytrvalosti,
a niekedy,
pri dlhom čupení v tráve

Katolícke mŕtvoly


Katolícki zombie. Praktizujúci katolíci, ktorých praktizovanie viery končí tam, kde začína byť tlak davu a konzumnej spoločnosti na nich príliš silný. Žil som už vo viacerých častiach Slovenska a preto viem, že fungovať á la katolícky zombie je veľmi rozšírená prax.
Čo ma v poslednej dobe najviac prekvapilo je fakt, že praktizujúci katolíci ktorých poznám nemajú záujem preberať v diskusii niektoré témy. Stretol som sa s jasným ignorovaním, zahováraním a odvádzaním od témy diskusie, ktorá im akosi nevyhovovala. Ako to nazvať. Žeby primitivizmus? Mentálna zaostalosť? Asi prehnané. Celkom mi na to pasuje syndróm akéhosi moderného farizejstva. Prekvapilo ma tiež, že som sa v poslednej dobe stretol skôr s otvorenosťou pre diskusiu na určité chúlostivé témy s menej veriacimi ľuďmi ako s tými, ktorí majú o sebe asi príliš umocnený dojem, že sa blížia k duchovnej dokonalosti a nepotrebujú, aby im niekto poukazoval na nedostatky. Zároveň som sa však stretol i s ľuďmi, ktorí ma povzbudili v tom zmysle, že sú otvorení uvažovaniu o svojich doterajších postojoch, a keď zvážia a prídu k záveru, že argumenty druhej strany sú bližšie k pravde, sú ochotní zmeniť svoj postoj. Takýchto slobodných ľudí nie je veľa, ale môžem potvrdiť, že predsa len sú.

Jn 12, 1-5

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Jn 8, 31-32

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal:
„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8, 31-32

Pravda a sloboda.

Redakčné články