Blogy

Pohroma II. vatikánskeho koncilu


V poslednej dobe možno registrovať aj na kresťanských stránkach viacero negatívnych vyjadrení na margo II. vatikánskeho koncilu. Dáva sa mu za vinu, že podnietil oslabenie vplyvu Katolíckej cirkvi, tiež že prehĺbil morálny úpadok katolíkov vo všeobecnosti alebo sa vyskytujú ďalšie obvinenia týkajúce sa ustupovania z kresťanských zásad práve po II. vatikánskom koncile. Dá sa to však vidieť aj odlišne.

Ďakujme

„Dobrorečte Pánovi, synovia človeka, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“
Dan 3, 82

Niekedy som sa o to pokúšala.
Písať básne.

O uzle a o uzlíku


Aby sme z jedného miesta
mohli vycestovať
na rôzne smery,
potrebujeme vybudovať
perfektný dopravný uzol.
Aby sme zmerali
rýchlosť plavby lode,

Vypni počítač


Tak ako (skoro) každý, aj ja mám v živote veľa príležitostí vidieť krásy prírody.
Mám ich veľa, ale nie všetky.

Musím porozmýšľať


Tak som si v sobotu
vyrobila mozoľ na dlani.
Vyrobiť si mozoľ na dlani,
to nie je až také umenie.
Stačí zobrať do ruky hrable

Medzinárodný deň študentstva

Týždeň Cirkvi pre mládež. Neviem, či ste postrehli, že v dňoch od 12.-20.11.2011 takýto týždeň prežívame.

O ostňoch a o tŕňoch alebo Boh to veru nemá jednoduché


Pred pár dňami
som na blog
dala text s fotkou,
volá sa to:
„O kaktusoch a o ľuďoch“.
No, musím uviesť
na pravú mieru to,
čo som tam napísala.