Blogy

Čarovné slovíčko nediskriminovať


Nedávno bola diskusia o vlastnom výbore pre sexuálne menšiny. Liberálne zmýšľajúci politici a iní podobne zmýšľajúci jedinci sa oháňali slovíčkom "nediskriminovať".
Má sa teda skutočne dôsledne odstrániť diskriminácia inak sexuálne orientovaných ľudí?

Prečo nepodporiť projekt Piano


V jednej diskusii sa objavil veľmi výstižný komentár, prečo nie je rozumné podporiť nový projekt Piano tým, že sa do neho zapojíme platením súčasne všetkým zapojeným médiám za spoplatnený obsah. Pre tých, ktorí o ňom ešte nepočuli, je to projekt, ktorý zavádza spoplatnenie časti obsahu viacerých slovenských médií na internete. Tu je hlavná pointa spomínaného komentára z jednej diskusie (text je prebratý bez akýchkoľvek korekcií):

Recept, ako urobiť skvelú kariéru

Pri starom, zvráskavenom koreni hrozna, vykvitli krehké zvončeky.

Aj my tak žijeme vedľa seba.
Starší a mladší,
šikovní a menej šikovní,

Odmietnutá omša

Prišla za mnou jedna babička. Občas sa tak zastaví s tým, že či jej sv. omšu odslúžim. Napriek tomu, že som vedel, aký chce úmysel tej sv. omše, spýtal som sa naň.

Farebný svet


Život (v prírode), niekedy nájdeme na miestach, kde by sme to ani nečakali.
Lebo rastlinkám často stačí trochu zeme, vody, slnka..., a už sa to zelenie.

Film: To Be Born

Zaujimavý krátky film k téme potratov, ktorá je dnes taká aktuálna. Niektoré scény nie sú vhodné pre deti a labilnejších jedincov. Odporúčam však dopozerať dokonca. Film sa dá na oficiálnej stránke pozrieť okrem angličtiny i v španielčine alebo poľštine.
Oficiálna stránka filmu

Rubbish


Google prekladač pre slovo - rubbish - vypíše tieto výrazy:
odpadky, smeti, nezmysel, brak, špina, hlúposť.

Zaujímavá zmes slov.

Redakčné články