Blogy

Biblia a smilstvo


Za posledné obdobie som sa stretol v diskusiách s pár ľuďmi, ktorí majú pozoruhodné názory na smilstvo. V prvom rade podľa nich samozrejme Cirkev nemá pravdu, keď tvrdí, že Boh v Biblii považuje predmanželský sex za hriech. Je to základný postoj mnohých súčasných akožekresťanov, taký typický masový. Ich názory na smilstvo sa ďalej pohybujú od takých, kde nepovažujú za smilstvo, keď spolu dvaja spávajú aj keď nie sú zosobášení, ale sú si verní, až po názory typu, že smilstvo nie je ani prípad promiskuitného sexuálneho správania. Čo teda na to hovorí samotná Biblia a teda Boh?

S čerty nejsou žerty

Keby ste sa dnes opýtali niektorých ľudí čo si myslia o čertoch, pár z nich by vám možno odpovedalo, že sú to roztomilé rozprávkové postavičky. Pritiahnuté za vlasy? Faktom ale je, že čerti sympaťáci každý rok obletujú uja Mikuláša, v obchodoch sa dá kúpiť kopa hračiek - čertíkov a v rozprávkach vystupujú čerti akoby sa s nimi vrece roztrhlo. Ja osobne som bol tiež odkojený na rožkatom čertíkovi Lucifukovi a na všemožných čertoch najmä z českých rozprávok, kde to vyzerá neraz na vážnu absenciu kreativity.

Kto Boha miluje, na modlitbu si čas nájde


Keď tak čítam o tom, ako zvlášť ateisti odmietajú prijať existenciu Boha, ako sa v správnosti ich názoru utvrdzujú na svojich stránkach aj prieskumami, kde veriacim bolo namerané nižšie IQ ako ateistom (v podstate je to dosť možné, lebo k viere v Boha sa hlási popri intelektuáloch aj väčšie množstvo jednoduchých ľudí než k deklarovaným liberálom a ateistom), neviem či sa mám smiať alebo plakať. Stále viac vnímam, že práve modlitba je najúčinnejším spôsobom k záchrane aj ateistov.

Film: Na konci všech válek (To End All Wars)


Emotívny príbeh o ľudskej zlobe a krutosti, ale aj dobrote, odpustení a túžbe milovať. Príbeh o tom, že aj vo vojne môže byť medzi ľuďmi prítomný Boh, tam kde sú mu ľudia otvorení. I keď bolo natočených už veľa vojnových filmov, dokonca aj na túto istú tému, žiaden z nich sa nedá porovnávať s týmto počinom, ktorý vás takmer od začiatku až do konca nenechá pokojných. I keď je vo filme veľa krutých momentov, tieto sú predstavované zo správneho zorného uhla ukazujúceho statočnosť ako statočnosť a zbabelosť ako zbabelosť.

18. Presvedčenie ľudstva o Bohu je mylné?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./
Ak došiel ľudský rozum k jasnému a všeobecne vyslovenému poznatku, nemôže a nesmie byť tento poznatok mylný.
Ľudské zmysly a srdce je možné klamať, rozum v presvedčení všeobecne prijatom však nikdy. Človek nemá nič vyššieho ako rozum. Nech je uznávanie nadzemských síl viac či menej prekrúcané, jadro musí byť pravdivé a pravé už vzhľadom k dôstojnosti ľudského rozumu a omyl všetkého ľudstva v tak dôležitej veci je vylúčený.

Film: Svätý Augustín


Známy príbeh známeho svätca. Čo už môže koho na ňom zaujať. Pravdou je, že je to zaujímavé spracovanie Augustínovho života ukazujúce podrobne nielen život samotného Augustína, ale aj hrdinský boj svätej Moniky, Augustínovej matky, ktorá napriek veľkému ubližovaniu a ponižovaniu zo strany manžela a neskôr i syna Augustína nestratila vieru v Boha a lásku k blížnym. Vďaka svojej niekoľkoročnej vytrvalosti v modlitbe dokázala, odvážim sa povedať zachrániť, samozrejme s Božou pomocou, oboch – muža i syna, pre nebo. Ukážkový príklad toho ako aj veľké zlo dokáže premôcť veľká modlitba odriekaná s veľkou láskou. Pre mňa je hlavnou hrdinkou filmu práve Monika.

17. Boha popiera hojná nezmyselnosť v prírode?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./
Neúčelné javy v prírode sú len výnimky z pravidla, ktoré pravidlo potvrdzujú. Čo sa nám okrem toho niekedy zdalo neúčelným, má zmysel, napr. zakrpatené orgány, ako mandle, slepé črevo. Nič nie je náhodné, zbytočné, tým menej pre Boha. Mnohostranný funkčný okruh niektorých orgánov nie je doteraz celkom preskúmaný. Dnes by sa väčšina vedcov neodvážila označiť ani jeden z nich za zbytočný.
Boj všetkých proti všetkým: nič na svete nie je úplne svojbytné a samoúčelné, ani nemá právo žiť tu večne. Smrť všetkého živého je samozrejmá a vyplýva z prirodzenosti bytia. Či nie je práve smrť doplnením biologickej harmónie, nutným k obnove pokolenia?