Blogy

Je, či nie je rozdiel?

Ako žije chrobák?

Ráno vstane,
natankuje na najkrajšej pumpe v okolí,
a potom už len letí...

A človek?

Ráno vstane,

Prečo blogujem

Lebo ma Boh usvedčil...

Pre tých, ktorí necestujú autobusom

Dnes je to pre tých, ktorí necestujú autobusom,
presnejšie autobusom SAD Prievidza.
Ale vlastne nielen pre nich. :-)

Mať Ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie

Liturgia je dnes bohatá: ponúka Turíčny pondelok a sv. Antona Paduánskeho. Sv. Anton vo všetkej svojej skromnosti a pokore žiadal o dovolenie vyučovať bratov. Sv. František ho otcovsky a starostlivo usmerňuje, keď mu píše, aby sa kľudne do toho aj s jeho požehnaním pustil. Pridáva malú podmienku: „Súhlasím, aby si bratom prednášal posvätnú teológiu, len pri tom neuhášaj ducha modlitby a nábožnosti, ako je to napísané v Regule.“ (List sv. Františka z Assisi bratovi Antonovi)

Zoradené podľa abecedy

Textový editor - word, ponúka rôzne možnosti,
ktoré sa dajú využiť na zjednodušenie práce s ním.
Jednou z nich je aj zoradenie textu podľa abecedy alebo čísla.

Nechcem, aby Boh žehnal, čo robím

Robiť to, čo Boh žehná, nie je ťažké.
Ťažkým je robiť to, čo od nás nežiada a nechce.

List bratom

Spoznali sme sa pred pár rokmi vďaka zvláštnemu nápadu mojich predstavených. Vraj, aby som pomohol špirituálovi. Ja, také ucho, štvrtáčik v seminári. Svätá poslušnosť. Napriek tomu, že sa mi do toho nechcelo, nevedel som, čo sa odo mňa očakáva a teda ani čo mám robiť. No a keď takto neviem, tak znervózniem. Ešteže náš špirituál Ľubo vie svojím nákazlivým smiechom odľahčiť aj čo sa inak nedá. Tak sme si posedeli, povedali...

Redakčné články