Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

V utečeneckej kríze treba::

Pozor - nebezpečenstvo pre hedonistické myslenie. Vysoká koncentrácia hlbokých myšlienok

Jedna časť tohto článku pozostáva z myšlienok priamo v texte, ktoré zostavili na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži. Druhá časť sa dá stiahnuť na konci textu v podobe DOC súboru. Nachádza sa v ňom zhruba 20 strán zaujímavých myšlienok, kde popri výrokoch od Einsteina, Matky Terezy či Blaisa Pascala možno nájdete aj nejaké tie Vaše, ak ste ich samozrejme vôbec niekedy publikovali, tak ako si ich môžu nájsť aj niektorí blogeri z blogu Christnet.

Videá na zamyslenie

http://sk.gloria.tv/?media=272611

F. Riversová: Vykúpená láska. (recenzia)

Francine Riversová, autorka viacerých známych publikácií, nám v románe Vykúpená láska predkladá zložitý príbeh uzdravovania zraneného ľudského srdca. Na podklade romantického príbehu nám sprostredkúva biblické posolstvo lásky Boha k vyvolenému národu – tak ako je nám známe z knihy proroka Ozeáša.

Hlavnou postavou Vykúpenej lásky je dievča, ktoré sa vinou osudu stalo prostitútkou. Anjela (meno, ktorým v jej čase a prostredí častovali mnohé prostitútky) alebo aj Mara, Tersa, Amanda... Sarah, jedna a tá istá osoba. Aj Biblia pozná veľmi dôverne zmenu mien. Keď sa zo Sarai stane Sarah, zo Šimona Peter, zo Šavla Pavol... Zmena mena naznačuje zmenu poslania v živote, vnútornú premenu. Aj ústredná postava Vykúpenej lásky prechádza rôznymi životnými etapami. Od nemanželského dieťaťa, siroty, zneužívaného dieťaťa k prostitútke a od prostitútky k žene – manželke a od manželky k Božiemu dieťaťu. K zmenám ju podnecuje mladý farmár Michael Ozea, ktorý ju z nevestinca vykúpi a vezme si ju za manželku. Svadbou mnohé romány šťastne končia, no tou sa príbeh tohto románu iba začína...

Mt 18, 21-22


Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Viac alebo menej šokujúce videoposolstvá

Neznášam PowerPoint prezentácie, ale táto stojí za to

Prezentáciu si možno stiahnuť na konci tohto blogu. Prikladám tiež pár ďalších zaujímavých myšlienok v textovej podobe.

Lk 4, 24-30

Redakčné články