Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Uplynulý Svätý rok milosrdenstva:

Prečo na nás Boh dopúšťa utrpenie?

Táto otázka sa znovu a znovu stáva aktuálnou, hoci je vlastne už mnohorako zodpovedaná. Dnes mi napadla v súvislosti s poslednými posolstvami zo zjavení Pána v Írsku, kedy Pán Ježiš rozprával o potrebe očistenia sveta. Toto očistenie v kontexte celkového obsahu súčasných svetových udalostí je čo do podstaty vecou

1.) dopustenia utrpenia na ľudstvo z rúk Božích nepriateľov,

2.) zoslania utrpenia na Božích nepriateľov v záujme ich obrátiť.

Prečo však vlastne musíme trpieť? Z Písem dokážeme čítať, že nám, veriacim v Pána Ježiša, vždy všetko slúži na dobré, ale vedeli by sme toto dobro z utrpenia nejako konkretizovať?

Dnes ráno mi došlo...

Na zastávke autobusu sa objavil celkom potichu,
so srsťou vlhkou od rannej rosy.

Z temnôt

Z temnôt do svetla...Aká ťažká cesta býva...

Nesmrteľnosť v smrteľnosti

O môj Bože,čo si zamýšľal tým,keď si vložil nesmrteľnosť do obálky smrteľnosti?Hovorievame,že nesmrteľné sú národy,kultúry,civilizácie,dejiny,umenia...Hovoríme,že oni tu budú,aj keď my sa pominieme.Sú

Na rannom koncerte

Za skorého rána v spleti konárov,
„Dedinský zbor“ má svoj dnešný koncert.
Každý člen si síce spieva tú svoju pieseň,
vo svojej stupnici,

Pri pohľade z kopca

Pri pohľade z kopca vidieť ako dedina ožíva.
Sivé eternitové strechy nahrádzajú nové farebné krytiny.
A predsa tejto farebnosti ešte niečo chýba.