Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Uplynulý Svätý rok milosrdenstva:

Viem presne, čo chcem

Vôňa, ktorá sa šírila z malej fľaštičky ma zaujala.
Bola príjemná.
Začítala som sa do textu, ktorým ju charakterizoval výrobca.

Skúšam, čo zaberie

Veci vnímame rôzne.
Čo je pre jedného pekné, pre druhého môže byť gýč.
Čo jedného nadchýna, druhého môže nudiť alebo rozčuľovať.

Prepočítavam...

Niekedy sa môže stať, že sa ocitneme v bezvýchodiskovej situácii.
Všetko sa nám zrúti.
Všetko, do čoho sme sa „vrhli“ s plným nasadením.

Nepochopiteľné veci II.

Sú drobnosti, ktoré dokážu potešiť ľudské srdce.
Sú drobnosti, ktoré dokážu raniť ľudské srdce.

Kto je pre mňa Ježiš?

Metafyzika ako filozofická a dogmatika ako teologická vedecká disciplína exaktne prezentujú o Kristovi túto racionálnu definíciu: „Elementárnou metafyzickou axiómou je, že Kristus je konkrétne bytie,

O vôňach

Keď rozkvitne agát, ulicu naplní prenikavá vôňa.
Tá vôňa dá rýchlo zabudnúť na to,
že len nedávno jemne voňali konvalinky, orgován...

Sir 4, 12-22

„Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú.
Kto ju miluje, miluje život, a tých, čo pri nej bdejú, Pán napĺňa radosťou.