Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Anketa

Podporujete Pro-Life aktivity v spoločnosti?:

Pri adventnom venci (o priateľstve)

Na adventnom venci už niekoľko dní horia dve sviece.

A aj keď adventný veniec
má svoju osobitú symboliku,
sviece na ňom rozprávajú
aj o inom.

O túžbe, ktorú v sebe (ne)nosíme

„Jediný spôsob, ako zistíš, ako veľmi chceš niečo dosiahnuť, je pokúsiť sa o to.
Až keď začneš niečo pre tú vec robiť, ukáže sa aj veľkosť tvojej túžby.“
J. Powell, SJ

EDIT: Projekt METANOO alebo ako pomôcť misii v Albánsku

EDIT 8.X.2011:

Grécke sloveso μετανοώ (metanoo) sa v slovenskom preklade Písma bežne prekladá ako „ľutujem“. Jeho význam je však širší. Znamená aj „kajam sa“, „zmýšľam inak“ či „mením zmýšľanie“ a označuje vnútornú premenu srdca, ktorá sa navonok prejaví zmenou postoja.

Závisť - diabolský nástroj pre vzďaľovanie sa ľudských sŕdc


„Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho [stromu života] jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ - A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý...“ (Gn 3,4-6)

Citát z Genezis umožňuje dozvedieť sa logiku pokušenia, nielen tohto prvého, ale aj vôbec každého. Grécky jazyk veľmi dobre vystihol úlohu Satana, ktorú na seba on prevzal – Rozdeľovač („dia-bolos“).
-

Pošta pre Teba

Najdôležitejšiu správu svojho života

nenájdeš v poštovej
ani v mailovej schránke.

Je na kríži.

Ním Ti Boh hovorí,
ako veľmi Ťa miluje.

Bill Hybels: Kým si, keď sa nik nepozerá? (recenzia)

Ak je Boh, prečo je vo svete toľko zla? – to je jedna z otázok, ktoré trápia ľudí už dosť dlhú dobu a táto otázka sa čoraz viac transformuje do podoby výčitky adresovanej nám kresťanom, ale aj všeobecne veriacim.

Bill Hybels je pastorom pôsobiacim v Amerike, manželom a otcom rodiny, a tiež autorom viacerých pútavých kníh, ktoré nám prináša vydavateľstvo Kumran. V jednej z nich, a síce v knihe s provokatívnym názvom – Kým si, keď sa nik nepozerá?
– vyjadruje svoje presvedčenie, že "zlo zo sveta nezmizne, pokiaľ ľudia, ktorí milujú Boha a ktorí sa pálčivým problémom sveta odmietajú podvoliť, nezačnú žiť podľa svojich hodnôt – odvahy, disciplíny a lásky."

Svedectvo o mojom prežívaní Posvätna

Obsah článku

1 Všeobecná skúsenosť (alebo namiesto Úvodu)
2 Moja skúsenosť – Posvätno ako majestát a totalita svätosti
3 Moja skúsenosť – Božstvo ako osobný Priateľ a osobný Spasiteľ
4 Záver

-

Najnovšie redakčné články

Posledné komentáre