Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Národný pochod za život 2015:

Deviatnik pred sviatkom Povýšenia svätého kríža

Pozývam.
A dávam vám týždeň na premyslenie, či sa pridáte v modlitbe k našej novobanskej komunite sestier.

14. septembra máme v kaplnke v pastorku/kláštore odpust, hody, slávnosť patrocínia... Od 5. septembra, čo je presne o týždeň, sa budeme modliť deviatnik. Pre nás i pre vás som ho posledných pár dní vyrábala a snažila som sa o niečo originálne. Dúfam, že vyšlo.

Budem pamätať aj na vás, čo sa pridáte, nech nás všetkých priblíži a pritúli ku krížu. A najmä ku Kristovi, ktorý tam čaká.

Robiť ŤAŽKÉ veci? To sa niekomu chce?

Neodolateľný a Nezdolateľný

Nervy! Tretíkrát zničení ako frontoví vojaci, tretíkrát páchnuci ako stádo tibetských kôz, tretíkrát sklamaní ako krtko keď narazí na betón... Takto nejako sme sa cítili, keď sme tesne pred západom slnka zhodnotili, že tých 300 výškových metrov už nedáme a treba sa vrátiť. K autu sme došli tesne po polnoci za striedmeho svetla čeloviek.

Veniec miesto popola

Venované všetkým, ktorým som povedala, že raz do týždňa niečo napíšem... A nenapísala som.

Nazvať tento blog "Veniec miesto popola" nie je presné. Ashes to Beauty – je lepšie. Súčasne je to pieseň, ktorá ma nesie už týždeň. Namiesto popola niečo krásne... Skôr ako vás pustím ďalej, precvičím si na vás to, čo budem mať v najbližších 10 mesiacoch skoro na dennom poriadku: Dám vám domácu úlohu. Skúste si prečítať pár riadkov z proroka Izaiáša (Iz 61, 1-3).

Nedeľná pitva


V nedeľu, má byť možnosť pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život.
Mnohí dokážu tieto aktivity konať bez zbytočného zaťažovania druhých ľudí neopodstatnenou nedeľnou prácou.
Sú tiež akcie a služby, ktoré sú organizované ako výnimočné spoločenské podujatia, ktoré nevyžadujú od vystupujúcich alebo obsluhujúcich takúto prácu pravidelne v nedeľu alebo sviatok.

Znamená však možnosť pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život tiež to, že je v poriadku navštevovať v ktorúkoľvek nedeľu reštaurácie, kiná a iné služby?
V Katechizme Katolíckej cirkvi v bodoch 2184 až 2195 je táto problematika celkom dobre a rozumne zhrnutá.

Takto vyzerá moderná rodina

Teda aspoň u nás na sídlisku sa to k tomuto ideálu až nebezpečne približuje.

Narodeninový kameň

Bol to taký obyčajný narodeninový deň. Ja som oslávil tie svoje a niekto sa narodil. Druhýkrát.

Redakčné články