Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

V utečeneckej kríze treba::

November a hmla

November a hmla patria k sebe.

Ale hmla nie je príjemná.
Je zneisťujúca.
Nevieme, čo nás v nej čaká.

Ale je aj pomíňajúca.

29. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy Jasna Góra 2012

„S Máriou cestou viery.“
(heslo 29. Celopoľskej púte železničiarov Jasná Hora 17.-18.11. 2012)

Lk 17, 11-19


Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu.
Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov.

Jeseň je veľkorysá, ale...


Jeseň je veľkorysá, ale vlastne je aj krutá.
Ponúka pestré farby, ale vyberá aj daň.
Každý list, aj ten najkrajší, jej ju nakoniec zaplatí.

Pozeráme sa, no nie vždy aj vidíme

Aj cez čisté sklo nemusíme nič vidieť.
Ak sa pozeráme len na svoj odraz v ňom.

Aj vo svojom živote nemusíme nájsť Boha.

Hovorí sa, že...

,
V jesenné dni, keď má slnko asi „náhradné voľno za leto“,
možno si myslia niektoré stromy, že majú šancu zaň suplovať.

Dekalko

„nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky“ Ž 145, 12

Drahá čitateľka, drahý čitateľ,