Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Uplynulý Svätý rok milosrdenstva:

Nepochopiteľné veci

O kvetoch hovoríme, že sú pekné, krásne, prekrásne...
Tešíme sa z nich a tešíme nimi druhých.

Vývraty

Ani vysoký kmeň, ani široká koruna nie sú istotou,
že strom porastie rovno hore.
Ak sú korene zapustené na nesprávnom mieste,

Kvietkom to vždy pristane

Keď sa človek „vyfarbí“ zvyčajne to nedopadne dobre.
Keď sa kvietok vyfarbí, je to radosť pre oči. :)

Partia z dvora

Medovka, tulipán a Anemone coronaria Hollandia.
Partia z dvora.
Jej prví dvaja členovia sú mi už „notoricky známi“.
A tretí?

Prečo na nás Boh dopúšťa utrpenie?

Táto otázka sa znovu a znovu stáva aktuálnou, hoci je vlastne už mnohorako zodpovedaná. Dnes mi napadla v súvislosti s poslednými posolstvami zo zjavení Pána v Írsku, kedy Pán Ježiš rozprával o potrebe očistenia sveta. Toto očistenie v kontexte celkového obsahu súčasných svetových udalostí je čo do podstaty vecou

1.) dopustenia utrpenia na ľudstvo z rúk Božích nepriateľov,

2.) zoslania utrpenia na Božích nepriateľov v záujme ich obrátiť.

Prečo však vlastne musíme trpieť? Z Písem dokážeme čítať, že nám, veriacim v Pána Ježiša, vždy všetko slúži na dobré, ale vedeli by sme toto dobro z utrpenia nejako konkretizovať?

Dnes ráno mi došlo...

Na zastávke autobusu sa objavil celkom potichu,
so srsťou vlhkou od rannej rosy.

Z temnôt

Z temnôt do svetla...Aká ťažká cesta býva...