Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Anketa

Podporujete Pro-Life aktivity v spoločnosti?:

Čo mi v jeden obyčajný piatkový večer povedal Boh

Všetko je v prílohe.

Hranica

Hranica je čiara oddeľujúca isté administratívne celky,
ale aj rozhranie medzi javmi, oblasťami a pod. (Krátky slovník SJ).

A tak hovoríme o hranici okresu,
kraja, štátu...

Medžugorie VII. - Posledná fotka

Medžugorie – posledná fotka.

Čo tak asi by na nej malo byť,
ak nie socha Márie?

Ale doniesť si odtiaľ len obrázok sochy,
to by zrejme bolo málo.

Tak,
ako je málo doniesť si len medailón,

Slávnostný ruženec

1.tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Medžugorie VI. - Križevac

Medžugorie – Križevac.

Kopec,
na vrchole ktorého stojí biely kríž.
Vidieť ho už zďaleka.

Keď človek s námahou vystúpi hore,
ku krížu,
zatúži oprieť sa oň,
alebo aspoň sa ho dotknúť.

Ruženec obety nášho Pána Ježiša Krista

Boh sa za nás obetoval. Naplno. Od Betlehemskej maštale až po kríž. Jemu to ale nestačilo... Smrťou premohol smrť a tým, čo boli v hroboch daroval život. Napokon, aby sme tomu porozumeli, zoslal nám svojho Ducha. Milovaní, nedivte sa zvláštnemu usporiadaniu desiatkov v tomto ruženci. Všetky hovoria o obete Boha, o Jeho Láske a o tom, že chce byť stále s nami a vo svojom Duchu nám dáva milosť, aby sme túto jeho obetu pochopili a Lásku žili.

Medžugorie V. - Comunita Cenacolo

Medžugorie – Comunita Cenacolo.
Šanca pre závislých (drogy, alkohol...)
oslobodiť sa
a nájsť zmysel života.

Terapia je jednoduchá:
modlitba, práca, priateľstvo.

Najnovšie redakčné články

Posledné komentáre