Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Viera je pre mňa:

Štvorlístok pre šťastie

Hľadať štvorlístok ďatelinky pre šťastie, to nie je len tak.

Žiada si to veľa pozornosti,
vytrvalosti,
a niekedy,
pri dlhom čupení v tráve

Katolícke mŕtvoly


Katolícki zombie. Praktizujúci katolíci, ktorých praktizovanie viery končí tam, kde začína byť tlak davu a konzumnej spoločnosti na nich príliš silný. Žil som už vo viacerých častiach Slovenska a preto viem, že fungovať á la katolícky zombie je veľmi rozšírená prax.
Čo ma v poslednej dobe najviac prekvapilo je fakt, že praktizujúci katolíci ktorých poznám nemajú záujem preberať v diskusii niektoré témy. Stretol som sa s jasným ignorovaním, zahováraním a odvádzaním od témy diskusie, ktorá im akosi nevyhovovala. Ako to nazvať. Žeby primitivizmus? Mentálna zaostalosť? Asi prehnané. Celkom mi na to pasuje syndróm akéhosi moderného farizejstva. Prekvapilo ma tiež, že som sa v poslednej dobe stretol skôr s otvorenosťou pre diskusiu na určité chúlostivé témy s menej veriacimi ľuďmi ako s tými, ktorí majú o sebe asi príliš umocnený dojem, že sa blížia k duchovnej dokonalosti a nepotrebujú, aby im niekto poukazoval na nedostatky. Zároveň som sa však stretol i s ľuďmi, ktorí ma povzbudili v tom zmysle, že sú otvorení uvažovaniu o svojich doterajších postojoch, a keď zvážia a prídu k záveru, že argumenty druhej strany sú bližšie k pravde, sú ochotní zmeniť svoj postoj. Takýchto slobodných ľudí nie je veľa, ale môžem potvrdiť, že predsa len sú.

Jn 12, 1-5

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Jn 8, 31-32

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal:
„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8, 31-32

Pravda a sloboda.

Už kukajú kukučky

No, konečne!

Celé roky som nemala to šťastie,
aby ma kukučka okukala s peniazmi vo vrecku.
Vždy to bolo len s motykou v ruke.

Videá, ktoré stoja za pozretie

Keď to začne horieť

Stačí tak málo.

Možno ľahostajnosť,
s akou niekto zahodí horiacu zápalku.
Možno nedomyslenie dôsledkov,
keď sa chce niekto zbaviť starej trávy.

Redakčné články