Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

V utečeneckej kríze treba::

Pozeráme sa, no nie vždy aj vidíme

Aj cez čisté sklo nemusíme nič vidieť.
Ak sa pozeráme len na svoj odraz v ňom.

Aj vo svojom živote nemusíme nájsť Boha.

Hovorí sa, že...

,
V jesenné dni, keď má slnko asi „náhradné voľno za leto“,
možno si myslia niektoré stromy, že majú šancu zaň suplovať.

Dekalko

„nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky“ Ž 145, 12

Drahá čitateľka, drahý čitateľ,

Lk 13, 22-30


Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

Keď príde čas chryzantém

Keď príde čas chryzantém, akoby sme naraz trochu zmúdreli.
Spomenieme si na miesta, kde nájdeme mená svojich blízkych,

Aj mrtvi su krieseni...

Zena v deviatom mesiaci tehotenstva, ktorej umrel plod a po 8 hodinach ona zomrela tiez, bola vzkriesena po 10 hodinach od svojej smrti.

Na pripomenutie: Krajiny porušujúce najzákladnejšie práva

Medzi krajiny najviac porušujúce najzákladnejšie ľudské práva patria štáty Západnej Európy, Severnej Ameriky a Severovýchodnej Ázie, ale aj mnohé ďalšie.