Cirkev

O Cirkvi, zo života Cirkvi,...

Epidémia cirkevnej paranoje

Sväté omše za kultúru života pokračujú v bratislavskej arcidiecéze

Iniciatíva denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života sa presúva zo Spiša do Bratislavskej arcidiecézy.

Falošná fasáda integrizmu a Magistérium

Článok, ktorý bol pôvodne uverejnený na blogu katkryptolog, predkladáme s láskavým dovolením jeho prekladateľa a redaktora Jozef Krajčoviča.

Článok je príspevkom k skúmaniu a spoznávaniu tak, ako sme o tom písali v článku Cez spoznávanie k hľadaniu riešení....

Cez spoznávanie k hľadaniu riešení...


...alebo oprášme fides quaerens intellectum.

Posledné roky - a súčasné udalosti v Cirkvi na Slovensku nie sú výnimkou - s obavou sledujem polarizáciu v spoločenstve Katolíckej cirkvi smerom k dvom protipólom - extrémnemu liberalizmu a tuhému konzervatizmu, resp. tradicionalizmu.

Konšpiračné teórie, Jezuiti, Templári, Opus Dei, Maltézski rytieri a iní

powered by Fotopedia

Niektorým katolíckym rádom je dnes pripisovaná snaha o ovládnutie sveta v podobe nastolenia nového svetového poriadku. Ako je tomu teda naozaj? Je prirodzené, keď členovia nejakej cirkvi majú záujem o rozšírenie evajelia alebo iného svojho učenia do celého sveta. O to sa snažia nielen katolíci, ale aj protestanti, moslimovia a ďalší. Je tiež prirodzené mať ako jeden z cieľov formovanie zákonov tak, aby zabraňovali páchaniu zla a podporovali konanie dobra. Nemá to nič spoločné s prostriedkami akými to zrejme chcú dosiahnuť niektoré iné skupiny prítomné vo svete, kde základným cieľom je sofistikovaná diktatúra nad svetom.

Pohroma II. vatikánskeho koncilu


V poslednej dobe možno registrovať aj na kresťanských stránkach viacero negatívnych vyjadrení na margo II. vatikánskeho koncilu. Dáva sa mu za vinu, že podnietil oslabenie vplyvu Katolíckej cirkvi, tiež že prehĺbil morálny úpadok katolíkov vo všeobecnosti alebo sa vyskytujú ďalšie obvinenia týkajúce sa ustupovania z kresťanských zásad práve po II. vatikánskom koncile. Dá sa to však vidieť aj odlišne.

Kresťanom s mašľou

Ďalší článok o "nezmyselnom" Halloweene, o "hlúpych" umelých vencoch a megasvietnikoch na hroboch počas slávenia sviatku Všetkých svätých. Na jar si zas prečítam, že "najkresťanskejší" z mojich priateľov neoslavujú sviatky jari, ale zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a ak chcem patriť do ich elity, mala by som si to dostatočne uvedomiť a šíriť vieru takýmto nechutne nadradeným spôsobom.