Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

„nad pohľadom Ježiša na mňa“

„Môžeme si tiež pomyslieť: aký je dnes Ježišov pohľad na mňa? Ako sa na mňa pozerá Ježiš? S výzvou? S odpustením? S poslaním? Ale na ceste, ktorou prešiel, je každý z nás pod pohľadom Ježiša.

Krátka myšlienka

Stretli sme ťa

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu Kriste, ty si sa so svojimi učeníkmi
stále stretával aj po zŕtvychvstaní.
Pridal si sa k emauzkým učeníkom, ktorí boli na úteku pred sebou a svojím sklamaním.

Niet ho tu, lebo vstal

Do tmy, v ktorej sa zdajú s Ježišom pochované aj všetky nádeje a túžby, preblesknú z nenazdania lúče úplnej novosti a životodarnej radosti veľkonočného rána.

Modlitba na Veľký piatok

Ukrižovaný Ježišu, posilňuj v nás vieru, nech v pokušeniach neochabne. Oživuj v nás nádej, nech nezblúdi za zvodmi sveta.

Zamyslenie nad udalosťami v Getsemani

Udalosti v Getsemanskej záhrade na úpätí Olivovej hory a správanie nášho Pána i jeho učeníkov nás nútia zamyslieť sa.

Jeho trpezlivosť so mnou

"Ježiš nepovedal Judášovi: "Si obyčajný zlodej!". Trpezlivo a s láskou sa ho snažil pritiahnuť k sebe.

Redakčné články