Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Osobné povolanie

Čo sa nám vybaví, keď sa povie osobné povolanie? Väčšinou si ľudia predstavia, že jeden robí to, a ten zas iné, ako sa spieva v rozprávke Pekárov cisár a cisárov pekár.

Klaňať sa Ježišovi Kristovi

Klaňať sa Bohu, Ježišovi Kristovi, ktorý sa z lásky stal chlebom, je tá najradikálnejšia a najplatnejšia opora proti modloslužbám včerajška i dneška.

Raniero Cantalamessa o Eucharistii

„Predstavme si početnú rodinu, v ktorej je prvorodený syn, ktorý obdivuje a nadovšetko miluje svojho otca. K jeho narodeninám mu chce venovať vzácny dar.

Za čo sa modlíme?

Tak ľahko sa modlíme za nesprávne veci:
za silu, ktorú môžeme dosiahnuť,
a Boh nám dá slabosť, aby sme zmúdreli;
za zdravie, vďaka ktorému môžeme urobiť veľké veci,

Obraz Boha

Jedného dňa sa Boh počas svojej vychádzky hore-dolu po obrovskom africkom kontinente – hovorí istá africká legenda – zastavil pri jednom kmeni a zistil, že jeho členovia strácajú vieru v neho.

Kňazi ako služobníci radosti

Drahí priatelia, toto je vaše poslanie: prinášať evanjelium všetkým, aby všetci zakúsili Kristovu radosť a aby táto radosť prišla do každého mesta. Čo môže byť krásnejšie?