Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Dôležité je to, čo práve je

Dokázať prijať sám seba je veľká milosť. Ale milosť nad milosti je dokázať na seba zabudnúť. Poznám ľudí, ktorí neustále krúžia sami okolo seba.

Prečo?

Americký židovský rabín Kushnír mal syna s vážnou diagnózou. Rodičia vedeli, že sa nedožije viac ako trinásť rokov. Samozrejme pýtali sa prečo práve oni, čo robiť, kde je Boh?

Staň sa milujúcim človekom

Ty, Pane, prichádzaš
s radosťou a láskou vždy znova ku každému,
kto ťa uráža.
Ja však nedokážem znova a znova
vážiť si a ctiť toho,
kto ma urazil.
Príď mi znova na pomoc,

Motor pokroku

Nedávno som bol v istej poisťovacej kancelárii. Vo veľkých miestnostiach sedeli za sklenenými priehradkami nespočetní úradníci.

Človek potrebuje aj iné hodnoty

Na Popolcovú stredu sme vstúpili do Pôstneho obdobia. Pripomenuli sme si, že sme prach, ako ten popol, a na prach sa obrátime. Taká je každodenná skúsenosť, ktorú vidíme okolo seba.

Je mi blízky Šimon z Cyrény?

Každého z nás stretávajú v živote chvíle, keď sme odkázaní na pomoc druhých. Mnohí z nás by boli radi, keby bolo takýchto okamihov čo najmenej.

Modlitba bráni uzatváraniu sa do seba

Bez modlitby sa ľudské ja ocitá uzavreté samé do seba a svedomie je ohrozené tým, že bude redukované na zrkadlo vlastného ja; vnútorný dialóg sa tak stáva monológom, predvádzajúcim nespočetné ospraved

Redakčné články