Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

V mlčaní brieždiaceho sa rána

Pane Ježišu Kriste v tichu ranného úsvitu prichádzam k tebe a s pokorou a dôverou ťa prosím o tvoj pokoj, tvoju múdrosť a silu.

Život nie je pieskovisko

Technika prekonala všetky vzdialenosti,
nevytvorila však nijakú blízkosť.

Pros ju, Matku Sedembolestnú

Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nan

K sviatku Povýšenia sv. Kríža

Ježiš nebol spokojný s hriechom, ktorí ľudia konali. Niektorí by možno povedali: chýbala mu tolerancia. Ľudia si predsa môžu robiť čo chcú. Je jasné, že človek musí byť tolerantný.

Blahoslavenstvá

Kto by sa medzi nami, kresťanmi, odvážil povedať, že plní, či aspoň dokonale vníma úplný program blahoslavenstiev?

Pane, nauč nás žiť

Musím sa priznať, že mi je trochu ľúto, keď čítam v evanjeliu o tom, ako učeníci

Priznaj si vlastnú bezmocnosť

V niektorých oblastiach si úplne bezmocný. Tak veľmi sa chceš uzdraviť, premôcť pokušenie a všetko zvládnuť, ale sám to nevieš. Vždy, keď sa o to pokúšaš, si len väčšmi znechutený.