Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Otvor svoje srdce

Správne hovoriť znamená otvoriť svoje srdce iným a dovoliť im do neho vstúpiť, hovoriť tak, aby sa vzťah s nimi upevňoval a rástla ich dôvera. Hovoríme a odrazu praská pancier, čo obopína naše srdce.

Apoštoli Peter a Pavol

Všetkým je dobre známe, že pred Bazilikou svätého Petra stoja dve mohutné sochy apoštolov Petra a Pavla, ľahko rozpoznateľné podľa symbolov: v ruke svätého Petra sú kľúče a v rukách svätého Pavla je v

Zapísaný v zozname lásky

Na paraolympijských hrách v Seattle v behu na sto metrov sa stala zaujímavá udalosť. Na štarte bolo deväť atlétov s mentálnym alebo iným postihnutím. Zaznel výstrel a preteky sa začali.

Osobné povolanie

Čo sa nám vybaví, keď sa povie osobné povolanie? Väčšinou si ľudia predstavia, že jeden robí to, a ten zas iné, ako sa spieva v rozprávke Pekárov cisár a cisárov pekár.

Klaňať sa Ježišovi Kristovi

Klaňať sa Bohu, Ježišovi Kristovi, ktorý sa z lásky stal chlebom, je tá najradikálnejšia a najplatnejšia opora proti modloslužbám včerajška i dneška.

Raniero Cantalamessa o Eucharistii

„Predstavme si početnú rodinu, v ktorej je prvorodený syn, ktorý obdivuje a nadovšetko miluje svojho otca. K jeho narodeninám mu chce venovať vzácny dar.