Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vždy (citát)

Ježiš vyrastal v ľudskej rodine

Boh sa chcel narodiť a vyrastať v ľudskej rodine a tým ju posvätil na prvú a skutočnú cestu svojho stretnutia s ľudstvom.

PRI JASLIČKÁCH: Prišiel medzi nás ako prejav najnežnejšej Božej lásky

Vianočné sviatky sú krásnymi dňami, na ktoré sa vždy tešíme. Osobitným spôsobom si uvedomíme, z čoho žijeme.

Nebo bolo prázdne

Keď hovoríme, že Boh sa stal človekom, nechceme tým povedať, že nebo bolo prázdne. Mysleli by sme tým nebo ako istý priestor alebo miestnosť s rozmermi dvadsať krát tridsať stôp.

Čo je podstatou Vianoc?

Čo vam napadne pod pojmom Vianoce? Čo je podstatou Vianoc?
Stromček, darčeky, štedrá večera, idylka, romantika, zvyky, tradícia či kultúra...?

Akého Boha očakávame?

Mali by sme si ozrejmiť, čo očakávame v príchode Dieťaťa – alebo koho v ňom čakáme.

Adventné zamyslenie 2

Redakčné články