Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Miera

Existujú zhruba dva druhy motivácie: negatívna, ktorá nás zozadu tlačí, a pozitívna, ktorá nás k aktivite ťahá.

V mlčaní brieždiaceho sa rána

Pane Ježišu Kriste v tichu ranného úsvitu prichádzam k tebe a s pokorou a dôverou ťa prosím o tvoj pokoj, tvoju múdrosť a silu.

Život nie je pieskovisko

Technika prekonala všetky vzdialenosti,
nevytvorila však nijakú blízkosť.

Pros ju, Matku Sedembolestnú

Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nan

K sviatku Povýšenia sv. Kríža

Ježiš nebol spokojný s hriechom, ktorí ľudia konali. Niektorí by možno povedali: chýbala mu tolerancia. Ľudia si predsa môžu robiť čo chcú. Je jasné, že človek musí byť tolerantný.

Blahoslavenstvá

Kto by sa medzi nami, kresťanmi, odvážil povedať, že plní, či aspoň dokonale vníma úplný program blahoslavenstiev?