Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Láska a pravda sa nikdy nevnucujú

Čo je „pravda“, ktorú Ježiš prišiel na svet dosvedčiť (porov. Jn 18,37)? Celá jeho existencia zjavuje, že Boh je láska: toto je pravda, ktorú plne dosvedčil obeťou svojho života na Kalvárii.

Lebo, keby sme uverili

„Miloval ma a dal za mňa seba samého!“ „Boh tak miloval svet!“

V pravde a úprimnosti

Keď sa modlíš, nepredvádzaj Bohu človeka, ktorým by si rád bol.
Priveď pred jeho tvár človeka, ktorým si sa stal a ktorého si v posledných dňoch žil
Buď verný a pravdivý.

Vplyv prostredia (citát)

Svietnik

Nedávno som bol v jednom kostole svedkom nasledujúcej udalosti.

Zažeňme strach