Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Výška

Život má okrem iného aj pravidlá.
To platí v cestnej premávke, vo vedeckom výskume i v športe.

Osloboď ma od zbytočných slov

Osloboď ma, ó, môj Bože,
od zbytočných slov,
ktorými trpím vnútri mojej duše.
Je biedna v tvojom pohľade
a utieka sa k tvojmu milosrdenstvu.
Naozaj, aj keď ústa mlčia, nemlčí myšlienka.

Uvidíme sa v nebi

Snažte sa spomenúť si na veľký okamih vo svojom živote, keď vás prenikla skutočná radosť zo života.

Stal sa zázrak

„Kde sa nestal zázrak, nevidieť šťastie.“ Túto na prvý pohľad viac-menej prekvapujúcu pravdu sformuloval Friedrich Schiller.

Malé kroky nádeje

Ježišu, nebudem čakať. Žijem prítomný okamih tým, že ho napĺňam láskou. Priamka pozostáva z miliónov malých bodov, ktoré sú navzájom prepojené.

Problematický kňaz vo farnosti

Nie je ľahké vytrvať, keď kňaz vo farnosti život skôr ubíja, ako prebúdza.