Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Pane, nauč ma, ako ťa hľadať

Dovoľ mi, aby som hľadel na tvoje svetlo aspoň z diaľky, aspoň z hlbín.

Vidieť v ranách oslávenie

Slávny francúzsky maliar Pierre Auguste Renoir (1841-1919), popredný predstaviteľ impresionizmu, autor okolo šesťtisíc obrazov, bol kvôli artritíde takmer ochrnutý, no napriek chorobe stále maľoval.

Ruky

Ruky vedia privinúť, ruky vedia odstrčiť,
ruky odháňajú, ruky pozývajú,
ruky odmietajú.

Ruky sa otvárajú, ruky nechávajú padnúť,
ruky dvíhajú, ruky sa zdráhajú,
ruky prijímajú, ruky zvádzajú.

Najväčšia „hviezda“ alebo najväčšia jazva

V našom modernom svete sme sa takmer úplne vzdialili od pochopenia obetujúcej sa lásky.

Autor všetkého

Boh, bohatý na milosrdenstvo

Svätý Pavol nám pripomína: «Boh, bohatý na milosrdenstvo – nikdy nezabudnime:

Práve teraz mám veľa práce

Sťažujeme sa, že Boh sa nám nezjaví počas tých niekoľkých minút, ktoré si preňho vyhradíme.

Redakčné články