Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Falošná sebestačnosť

Nielenže si ľahko vystačíme bez Boha, dokonca sa pred ním aj schovávame, ako náš praotec Adam v stromovej záhrade. Každý máme svoje obľúbené krovie, kde sa pred ním aj pred sebou schovávame.

11.okróber spomienka na Sv. Jána XXIII.

Múdry je ten, kto dokáže vyrieknuť tú časť pravdy, ktorú by nebolo vhodné prezentovať a ktorá je zamlčaná, nepoškodzuje a neprekrúca pravdu vyslovenú...

Krátka myšlienka

Chudoba, ku ktorej volá František z Assisi, je chudoba milencov

Sv. František volí chudobu. Nie z toho dôvodu ako hinduistickí jogíni, aby nepadol do pasce žiadostivosti, teda z akejsi duševnej hygieny.

Vystavila život slnku lásky.

Cez okno som videla zapadajúce slnko, ako na prírodu vrhá svoje posledné lúče; vrcholky stromov sa zdali celé pozlátené.

Pod ochranou tvojich krídel budem plesať

Pane, Bože náš, „pod ochranou tvojich krídel budem plesať“ (Ž 63, 8),
ochraňuj nás a nos nás.
Nesieš nás od malička a hovoríš:
„Až po šediny vás ja ponesiem“ (Iz 46, 4),

Redakčné články