Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Obetovanie Pána - Hromnice

Keď pozeráme na súčasný svet, máme pocit, že peniaze a bohatstvo je všetko. Vidíme, že nieto času ani chuti na obete a posvätenie.

Naše dobro, svetlo, chlieb a život

Naše dobro je Boh, svetlo je Boh, chlieb je Boh, život je Boh.
V ňom nájdeme všetko dobro, pre ktoré sa namáhame na tejto pozemskej púti.
On je náš pokoj.

Modlitba za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,

Vyšvihni sa na hrazdu srdcom

Inštruktor teoreticky vysvetlil študentom cvik na hrazde a predviedol ho aj prakticky. Potom ich vyzval k cvičeniu. Jeden zo študentov dostal strach a stuhli mu svaly.

Musíme prijať samých seba takých, akí sme.

Všetci máme sklon lpieť na veciach, ale i na svojich predstavách. Iba neochotne sa vzdávame predstáv o sebe samých. Vzdať sa starých predstáv je však základnou vecou potrebnou k rastu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Bože života, ty, ktorý sa staráš o všetko stvorenie
a voláš nás, aby sme sa otvorili spravodlivosti a pokoju,
daj, nech naša bezpečnosť nezávisí od zbraní,
ale od vzájomného rešpektu;

Redakčné články