Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Možno nájdeme odpoveď

Máme nádej aj vtedy, keď sme nešťastní? Nie nešťastní preto, že máme horúčku a bolí nás telo, ale nešťastní preto, lebo nám zničili domovy a odvliekli nás do zajatia v Babylone.

Krátka myšlienka

Neexistuje zrelosť v instantnej podobe

Ako mi môže Pán stále znovu odpúšťať hriechy, ktoré sa opakujú? Prečo prosiť o uzdravenie, keď som už toľkokrát prosil a stále som chorý?

Pravá nádej

Nanebovzatie – vyhliadka na večnosť

Nanebovzatie Panny Márie poukazuje na pozoruhodné tajomstvo, lebo ako hovorí II.

Boh síce nie je kvetom, ale...

Boh síce nie je kvetom, ale v každom kvete
prešiel okolo nás.

Redakčné články