Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Sv.Terezka, dielo lásky

deň modlitby za synodu

Modlitba k Svätej rodine

„Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín

Z myšlienok sv. Vincenta

Miera

Existujú zhruba dva druhy motivácie: negatívna, ktorá nás zozadu tlačí, a pozitívna, ktorá nás k aktivite ťahá.

V mlčaní brieždiaceho sa rána

Pane Ježišu Kriste v tichu ranného úsvitu prichádzam k tebe a s pokorou a dôverou ťa prosím o tvoj pokoj, tvoju múdrosť a silu.

Život nie je pieskovisko

Technika prekonala všetky vzdialenosti,
nevytvorila však nijakú blízkosť.