Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nech sila v slabosti sa stane dokonalou

Zdravému, silnému, tridsaťročnému mužovi, ktorý so svojou manželkou vychovával tri deti, lekári diagnostikovali rakovinu uzlín. Večer si sadol k manželke, chytil ju za ruky a prosil ju: „Prosím ťa, poďme sa pomodliť desiatok ruženca!“ modlili sa spolu „ktorý sa pre nás krvou potil“. Uvedomoval si: Ježišu, teraz sa ja potím strachom. Do môjho života vstupuje najťažšia prekážka: choroba, možno aj smrť. Držal ženu za ruky a modlil sa: Zdravas Mária, milosti plná....Keď dokončili, poprosil: „Ešte sa pomodlime ďalší“. Pokračovali: ktorý pre nás bičovaný bol, tŕním korunovaný bol, kríž niesol, ukrižovaný bol. Nazval by niekto tohto muža slabochom?

Chce sa nám dať poznať

Keďže dobrý Boh, ktorý nás nekonečne miluje,
sa nám chce dať poznať, robí v našich
nechápavých srdciach rôzne zmeny.
Často bývajú bolestivé, no neskôr spoznáme,
aké sú dôležité.

Pripusť k sebe neznáme

Človek je vo svojej podstate príjemca a prijímateľ.

Boli sme stvorení

Aby sme boli apoštolom trvácej, hlbokej a vernej lásky

Žena hrá pri výchove muža úplne výnimočnú úlohu. Jej cit pre lásku je oveľa hlbší a náročnejší.

Aj to je choroba

Dante vo svojej Božskej komédii hovorí: „...a po žranici sa hladuje ešte viac ako predtým“( Peklo 1, 99). Kto je nenásytný za peniazmi, nikdy nie je spokojný.

Príslovie

Redakčné články