Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Začnime od seba

Aký údiv! Akú lásku má Boh k nám! Ten, ktorý sedí na výsostiach s Otcom, je v rukách človeka a dáva sa tým, ktorí ho chcú objať a držať ho.

Najväčšia potreba je láska

Pred niekoľkými rokmi sa mnohí Američania začali modliť modlitbu, ktorú sa modlil Jábes. Prosili Boha, aby rozmnožil ich pozemské bohatstvo.

Odpusť nám naše viny

„odpustenie, ktoré ti dáva Boh“ vyžaduje „odpustenie, ktoré ty dáš ostatným“:

Redakčné články