Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nepokojné je naše srdce

Veľký si, Pane, a veľmi chvályhodný,
veľká je tvoja moc, a múdrosť tvoja nekonečná.
Teba chce chváliť človek,
čiastočka tvojho stvorenstva,
človek nosiaci so sebou svoju smrteľnosť,

Paradox (citát)

Veľká hodnota slobody

Cirkev je „apoštolská“, to znamená, že je viditeľnou jednotou založenou na apoštoloch, ktorých si Kristus vyvolil a ustanovil ako svedkov jeho zmŕtvychvstania.

Výška

Život má okrem iného aj pravidlá.
To platí v cestnej premávke, vo vedeckom výskume i v športe.

Osloboď ma od zbytočných slov

Osloboď ma, ó, môj Bože,
od zbytočných slov,
ktorými trpím vnútri mojej duše.
Je biedna v tvojom pohľade
a utieka sa k tvojmu milosrdenstvu.
Naozaj, aj keď ústa mlčia, nemlčí myšlienka.