Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Hľadáš vnútornú rovnováhu?

Buď dobrý k sebe samému a otvor svoje srdce iným.
Mať srdce pre seba a otvoriť ho iným nie je vždy jednoduché.
Ale skutočnosť má predsa dve strany.

Utajený sponzor Weissmann

Bohatý majiteľ hotela na hornom konci námestia, Žid Weissmann, svojich chudobných súvercov z náboženskej obce, ani chudobných Židov odinakiaľ do svojho podniku zásadne nevpúšťal, a už vôbec nezamýšľal niečím ich pohostiť.

Predzvesť súdu

Keď som raz čakal na audienciu u pápeža Pia XII., v duchu som bol skľúčený. Hovoril som si: „Dobrý Pán mi dal toľko príležitostí!

Život večný

„Kto verí v Syna má život večný“ (Jn 3,36). Ježiš tým nesľubuje iba vzdialenú budúcnosť, nedáva iba lacnú útechu života po smrti. Život večný začína už dnes.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Čisté srdce, to je slobodné srdce, srdce, ktoré nie je urážlivé ani zvrátené. Je to srdce, ktoré nie je dvojznačné, dvojzmyselné. V čistom srdci je istá priamosť, a zároveň plameň, vrúcnosť.

Neopakovateľný prototyp.

Z pohľadu viery vidím, že moja „osobitnosť“, to , čo vo mne pôsobí, že som jedinečný je:
večný úmysel, ktorý so mnou Boh má,
Božia láska ku mne, láska jedinečná, „osobná“,

Vy ste svetlo sveta

Od primitívnych domcov, jaskýň a prvých chalúp dostali sme sa k domom, palácom a mrakodrapom; od cesty pešo, od mulice alebo ťavy sme prešli k autu, vlaku a lietadlu.

Redakčné články