Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Falošná jednota

Ježiš sa pred svojou smrťou modlil za svojich nasledovníkov: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Siedme výročie smrti a neustála prítomnosť Jána Pavla II

A čo to je ten večný život?
Je šťastím pochádzajúcim zo zjednotenia sa s Bohom.

Láska a bolesť

Pre kresťana je prijímanie kríža súčasťou života, v ktorom sa učí vychádzať zo seba a svojho sebectva. Utrpenie prijíma ako zrenie. Pápež Benedikt XVI.

Veľká noc - tématické príspevky

V pôstnom putovaní a s prichádzajúcim slávením veľkonočných sviatkov by sme chceli ponúknuť niekoľko textov z viacerých oblastí, ktoré môžu byť nápomocné v našej snahe ponoriť sa do mystéria drámy kríža a nesmiernej radosti veľkonočného rána...

[krížové cesty, špiritualita a biblikum, komentáre, bohoslužby]

Mali by sme zostúpiť z kríža?

Z každej strany bol vedľa nášho Pána pribitý jeden zločinec. Obaja hrešili a kliali. Na začiatku medzi nimi nebol nijaký rozdiel.

Niekto leží na ceste

Niekto leží na ceste z Jeruzalema do Jericha.
Čaká na toho, kto mu preukáže milosrdenstvo.
Niekto leží na ceste smerom na Golgotu. Upadol. Polomŕtvy.

V Máriinom svetle

V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce:
plnosť darovania sa v láske,