Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Prijať svoje hranice

Každé zdôrazňovanie dokonalosti má veľa spoločného s predstavou všemocnosti. Človek sa cíti bezmocný a nemohúci ako dieťa, ale chce uniknúť tejto vlastnej bezmocnosti, ktorá mu je daná.

Užívať si a byť blažený

Aby si mohol žiť musíš si vedieť užívať. Nemám na mysli požívačnosť, ktorá mnohým ľuďom škodí a zotročuje ich, ktorá toľkých ľudí vrhá do nešťastia. aby si si vedel užívať, musíš byť slobodný.

Dar viery v rodine

Viera nie je iba kultúrnym dedičstvom. Je neustálym aktom milosti Boha, ktorý človeka volá, práve tak ako aktom ľudskej slobody, ktorá môže Božie volanie prijať, alebo tiež neprijať.

Modlitbu nevieš vysvetliť

Modlitba sa nedá vysvetliť, treba ju prežiť.
Až vtedy ju človek pochopí, až potom nájde pokoj.
Lebo pokoj nenájdete tým, že sa sťahujete z miesta na miesto,

Prepáčte, je potrebné o tom hovoriť

Počuli sme zo všetkých strán: „referendum je pridrahé“..., „referendum je zbytočné...“, „referendum je nepriateľské voči menšinám...“, „referendum je proti ľudským právam...“ To všetko nás malo odradi

Potrebujem teba

Chcem ísť aj k dnešnému človekovi,
ale potrebujem tvoje ruky,
potrebujem aj tvoje nohy,
aby si šiel a konal, ale v mojom mene.
Potrebujem tvoj bystrý zrak,
aby si videl, kam ma máš priniesť.