Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Na návšteve u Boha


Išla som na návštevu.
Žiadne veľké prípravy,
stresovanie,
čo si oblečiem,
čo zoberiem so sebou...
Tieto starosti teraz odpadli.

Viera v Krista a nádej

Viera v Krista a nádej, v ktorej on je majstrom a učiteľom, umožňuje človekovi víťaziť nad sebou samým a nad všetkým, čo je v ňom slabé a hriešne.

Čo nehľadaj a hľadaj

Nesnaž sa získať cnosti pre cnosti samé, prišiel by si tak o jedinú nevyhnutnú cnosť.
Nehľadaj tichosť.
Nehľadaj trpezlivosť.
Nehľadaj pokoru.
Nehľadaj chudobu.
Nehľadaj čistotu.

Priateľstvo je najväčším životným pokladom

Aký to život bez priateľov?
Vezenie, v ktorom nie je radosti, nie je potešenia...
(Jan Kochanowski)

Latinské príslovie tvrdí, že “priateľ je najväčším životným pokladom“. Mnohí ale vnímajú, že je priateľstvo v modernom svete v značnej miere zanedbávané.

Povzdych a hlboká túžba (citát)

Skráť pre mňa napol cestu do neba,
môj drahý Pane,
veď ja bez Teba nezdolám ani túto polovicu.

Ostrov pocitov

Bol raz jeden ostrov, ktorý obývali všetky pocity: radosť, smútok a množstvo iných, vrátane lásky.
Jedného dňa dostali obyvatelia správu, že sa ostrov potopí.

Recept na šťastie (citát)

Celé tajomstvo a azda jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich.