Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Spoľahnúť sa na neho (citát)

Nádej, ktorá sa obáva rizika, nie je nijaká nádej...
Dúfať znamená: veriť v lásku, dôverovať ľuďom,
skočiť do neznáma a celkom sa spoľahnúť na Boha.

Aspoň to skúsme

Raz v jednom navštevovanom lese vypukol požiar. Ľudia sa v panickom strachu rozutekali. Ostal tam len jeden slepec a jeden chromý. Slepec, zachvátený strachom, sa rozbehol priamo do ohňa.

Pane, prijmi to, čo ti dokážem dať.

Nepoznám ľudskú prirodzenosť, ale toľko viem, že pokiaľ sa modlím, nevidím Boha. Áno, milujem ho, vôľou, srdcom, ale nemôžem ho vidieť.

“márniť“ čas nezištne

Keď si smrteľne unavený, obťažený zodpovednosťou a starosťami,
preťažený prácou, trápený zo všetkých strán inými,
vtedy donútiť sám seba zastaviť sa a úplne sa vzdať Bohu,

„Zapáľ ma...!“

Pri bohoslužbách na Hromnice je svieca zvlášť hlbokým symbolom.
„Mám úlohu zapáliť ťa,“ hovorí zápalka svieci.

O Bohu, o blížnom, o sebe (citát)

O Bohu zmýšľajte s vierou,
o blížnom s láskou,
o sebe s hlbokou pokorou.
O Bohu rozprávajte s úctou,
o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás,

Pravá útecha

Nemôžem iného utešovať nábožnými slovami, ktoré som kdesi vyčítal. Musím sa do jeho položenia vcítiť. Vydržať v jeho dome tmy, rozpoltenosti,utrpenia.