Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Musíme sa naučiť vidieť dobro

V inom zmysle je takmer každé ľudské hľadanie korunované úspechom. Zdá sa, že všetci nájdeme to, čo hľadáme. Akoby tu bol predmet našich očakávaní stále prítomný a čakal, až ho objavíme.

Láska a pravda sa nikdy nevnucujú

Čo je „pravda“, ktorú Ježiš prišiel na svet dosvedčiť (porov. Jn 18,37)? Celá jeho existencia zjavuje, že Boh je láska: toto je pravda, ktorú plne dosvedčil obeťou svojho života na Kalvárii.

Lebo, keby sme uverili

„Miloval ma a dal za mňa seba samého!“ „Boh tak miloval svet!“

V pravde a úprimnosti

Keď sa modlíš, nepredvádzaj Bohu človeka, ktorým by si rád bol.
Priveď pred jeho tvár človeka, ktorým si sa stal a ktorého si v posledných dňoch žil
Buď verný a pravdivý.

Lk 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej,
ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je,

Vplyv prostredia (citát)