Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

On povstal z mŕtvych do lásky

Kresťanská láska stojí a padá na zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. On povstal z mŕtvych do lásky, ktorou je Boh sám.

Potrebujem ťa!

Syn môj, ja ťa potrebujem.

Zošli mi anjela zmŕtvychvstania

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu Kriste, ty si zlomil moc smrti.
Vstal si z mŕtvych a teraz si tu pri mne.
Daj mi skrze svoje zmŕtvychvstanie odvahu tiež vstať z hrobu sebaľútosti,

Môj hriech je príliš veľký

Judáš na seba uvalil obrovskú vinu, keď zradil Ježiša za 30 strieborných, ale ešte strašnejšie bolo, že povedal: Môj hriech je príliš veľký, som stratený.

Falošná jednota

Ježiš sa pred svojou smrťou modlil za svojich nasledovníkov: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Siedme výročie smrti a neustála prítomnosť Jána Pavla II

A čo to je ten večný život?
Je šťastím pochádzajúcim zo zjednotenia sa s Bohom.

Láska a bolesť

Pre kresťana je prijímanie kríža súčasťou života, v ktorom sa učí vychádzať zo seba a svojho sebectva. Utrpenie prijíma ako zrenie. Pápež Benedikt XVI.