Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Reč kríža je ťažká.

Reč kríža bola pre ľudí vždy ťažká. Pre Rimanov bol kríž znakom potupy, pre Židov pohoršením.

Jeho vďačnosť za priateľstvo s Pánom

Túžil som vám-
všetkým kňazom, biskupom, ako i veriacim Cirkvi –
vliať nádej a povzbudenie. Slová dozreté v skúsenostiach o tom,

Radosťou z Boha čelíme ťažkostiam

Vedie ešte ku šťastiu život, ktorý je celkom pohltený dobývaním úspechov, prahnutím po predstíži a vyhľadávaním pohodlia, takže sa s jeho horizontu vytráca Boh?

Imunita

Nie sme len tým, kým sme sa narodili, nie sme len tým, čím sme sa vyučili, ale sme i tým, kým sme sa sami rozhodli byť.

O pravde (citát)

Redakčné články