Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Tri sitá

Mladý žiak jedného mudrca príde domov a povie:
„Majster, jeden priateľ o tebe veľmi nepekne hovoril...“
„Počkaj!“ preruší ho mudrc. „Nechal si jeho slová preosiať tromi sitami?“

Na cestách tohto sveta

Modlime sa
za všetkých, ktorí kráčajú po cestách života:
za pyšných, arogantných, tvrdohlavých
i za všetko, čo je pyšné, arogantné a tvrdohlavé v nás,

Optimizmus

„Vo všetkom je lepšie dúfať ako zúfať“, napísal Johann Wolfgang Goethe. Kreatívny pohľad na svet je prospešnejší a zdravší nad všetko čierne pozeranie na svet.

Posvätný priestor

Mnohí hovoria, že v každom z nás existuje priestor ticha a slobody. Tento priestor nemusíme pretvárať, už ho máme. Tu sme sami sebou a nezranení.

Vstup zakázaný

Černoch Sam žil na juhu Spojených štátov amerických. Ochorela mu mama, nuž sa vybral do kostola pomodliť sa za ňu a zapáliť sviečku.

Dôležité (citát)

V hladnom chcem Ježiša nasýtiť,
v smädnom chcem Ježiša napojiť,
v nahom chcem Ježiša obliecť,
v bezdomovcovi chcem Ježiša prichýliť,
v chorom chcem Ježiša ošetrovať,

Láska slovami sv. Ignáca

Toto je jediná spravodlivá túžba: milovať Boha a pomocou Božej lásky rásť v láske.

Redakčné články