Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Krst a naše volanie po plnosti života

Všetko, čo tu na zemi začína, skôr či neskôr končí, ako rastlina na lúke, ktorá ráno vykvitne a večer uvädne.

Ty si Boh, Syn

Pane, pozeráš sa na mňa
a ja sa pozerám na teba.
Si živé Slovo Otca, cez ktoré stvoril svet,
a ktoré sa stalo človekom, akým som aj ja.
Si Božím Synom a Synom Panny Márie,

Vážiť si okamihy, keď vidím hviezdu

„Na spiatočnej ceste museli Mudrci zaiste čeliť nebezpečenstvám, námahe, strachu a pochybnostiam. Nebolo viac hviezdy, ktorá by ich bola viedla. Ale svetlo bolo už

Radosť z Božej prítomnosti

Keď mudrci uvideli hviezdu, zaradovali sa nevýslovnou radosťou. Radosť z Božích znamení je vždy známka toho, že človek skutočne hľadá Boha.

Príchod Mesiáša

Príchod mesiáša, predpovedaný prorokmi je najdôležitejšou udalosťou celých dejín, v ktorých sa zbieha celý ich zmysel a plnosť. Božie rozhodnutia nie sú podmienené historicko politickými súradnicami.

Pán času

Čas nebeží v kruhu, ani sa neopakuje. Uberá sa dopredu, smeruje k večnej budúcnosti. To je najväčšie so všetkých mystérií času. Je to mystérium, o ktorom hovorili proroci, Kristus aj apoštoli.

Vždy (citát)