Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Sir 4, 12-22

„Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú.
Kto ju miluje, miluje život, a tých, čo pri nej bdejú, Pán napĺňa radosťou.

Svätý Bonaventúra a starenka

Svätý Bonaventúra, veľký teológ a mystik, sa raz modlil v kaplnke.

Duch Svätý v nás

Keď Ježiš hovoril o Duchu Svätom, povedal im: On „ostáva u vás a bude vo vás“ (Jn 14, 17). To je dôležitý rozdiel.

Čo môžu ukázať chyby

Vlastných slabostí ani tienistých stránok sa nemôžeme celkom zbaviť. Ale môžeme sa naučiť lepšie s nimi žiť.

Deň matiek – láska oslobodzuje

Materstvo je najkrajší dôkaz nezištnej lásky – agapé a jej oslobodzujúcej funkcie, ako o tom hovorí nasledujúci príklad.

Cesta k ružencu

Na spoločnej ceste je vhodné sa spoločne modliť – napríklad ruženec.

Redakčné články