Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Modlitba študujúceho

Ty, Stvoriteľ vesmíru,
prameň svetla a múdrosti,
mocný počiatok všetkého,
Osvieť svojou žiarou temnotu môjho rozumu
a zbav ma tieňov hriechu a nevedomosti.

Mt 11, 25-30

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

Svätí dneška

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali odvahu hľadieť na Ježišove rany, dotýkať sa jeho ranených rúk a prebodnutého boku. Nehanbili sa za Kristovo telo, nepohoršovali sa

Svätí dneška

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali odvahu hľadieť na Ježišove rany, dotýkať sa jeho ranených rúk a prebodnutého boku. Nehanbili sa za Kristovo telo, nepohoršovali sa

K spomienke na Jána Pavla II.

Iba tri mesiace po svojom zvolení sa Svätý Otec vybral na prvú cestu mimo Talianska. Smer putovania: Mexiko. Niekoľko dní predtým sa vyslovil, že sa chce stať putujúcim pápežom.

K spomienke na Jána XXIII

Ján XXIII., vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, bol zvolený za 261. pápeža 28. októbra 1958 po Piovi XII. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 3. septembra 2000.

Utrpenie a radosť

Vo svojom živote som sa stretol so všetkými typmi ľudí. S ľuďmi, ktorí boli hriešnici a vrátili sa k Pánovi, s tými, čo veľmi trpeli a po zmene svojho života sa nesmierne radovali.