Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Zápas s kultúrou smrti

Ak máme vo svete prispieť k porážke kultúry smrti, začnime najprv vo svojom živote.

Tajomstvo kríža

Pod krížom sa jasne ukazuje, kto je človek,
kvôli ktorému Pán zomrel.
Na kríži sa jasne ukazuje, kto je Boh – extáza lásky,

Nejde o kávu

Ježišove „obráťte sa“ (Mk 1,15) nie je výzva, aby sme sa začali pozerať ešte viac sami na seba.
On vlastne ani nepovedal: Spytujte sa, obráťte pozornosť na svoje slabosti, choďte do seba a vnorte sa do svojho svedomia... Nič také.
Ale obráťte sa ku mne, ku svojmu Bohu!

Mt 18, 21-22


Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Často nás nudí práca, štúdium, rodina, média, umenie i náboženstvo.

Záplava tovaru a silných zážitkov na nás útočí zo všetkých strán!
Súčasná civilizácia nás oberá o prirodzenú schopnosť žasnúť a nadchnúť sa.

Lk 4, 24-30

Pre dnešné časy (citát)

Nič nebude dobré a dokonalé,
kým ľudia nebudú dobrí a dokonalí.