Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Zmena zmýšľania

Adventný čas, ktorý nás môže viesť k stíšeniu sa a do hĺbky nášho ja, nám dáva veľa príležitostí, aby sme objavili seba samých, lebo len tak budeme k ľuďom,
pre ktorých sme tu bližšie.

Rovnaké zmýšľanie

Zjednocujme rodinu

Po celom svete je hrozné utrpenie, obrovský hlad po láske.
Vneste teda modlitbu do svojich rodín,
prineste ju svojim malým deťom.

Úcta je základom lásky

Goethe odporúčal – ako aj sv. Augustín
-trojakú úctu: voči tomu, čo je pod nami,
vedľa nás i nad nami.

Sú kresťania bez vlastného názoru? Sme stádovití?

Často počúvam výčitky, že my kresťania nemáme vlastný názor a že robíme len, čo nám Cirkev diktuje. A vraj sme ľudia so stádovitým myslením bez nezávislého uvažovania. Keďže táto téma, téma o vlastnom názore, je výčitkou, ktorá vie človeka ponížiť, tak cítim túžbu sa k tomu konečne verejne vyjadriť. Tak, ako to s nami kresťanmi je? Sme stádovití a nevieme myslieť nezávisle? Povedzme si základné epistemologické rysy nášho kresťanského svetonázoru úplne na rovinu!

Kresťan, ktorý sa podľa svojej viery nespráva

Občas sa nám kresťanom dostáva výčitka zo strany “málo veriacich” alebo neveriacich, že sa voláme kresťanmi a napriek tomu sa podľa toho nesprávame. Rozhodol som sa k tejto otázke vyjadriť zopár myšlienok.

Kde nájdeme Božie kráľovstvo?

Čo je Božie kráľovstvo a kde ho nájdeme?
Božie kráľovstvo je všade, kde Boh vládne, kde sú jeho slovo a vôľa prijímané a uvádzané do života. Toto sa v plnosti a dokonalým spôsobom uskutočňuje

Redakčné články