Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Kríž je protirečivým rozporuplným znakom

Sám kríž je svojím tvarom symbolom absurdnosti. Vztýčené rameno života je totiž v rozpore s horizontálnym ramenom smrti. Ego je v rozpore s iným egom, s popretím totožnosti.

Iba Boh – Láska zachraňuje svet

Pamätám si na osobné svedectvo nie tak starého muža, ktorý mi pred smrťou povedal: „Až teraz vidím, že som sa oklamal, život bez lásky nie je život!“ Ak neslúžime láske, ktorou je Boh, neslúžime životu, neslúžime ľudskosti, pretože človek sa stráca sám sebe, ak sa stráca Bohu, ktorý je láskou. Nemožno slúžiť aj Bohu, aj mamone (porov. Lk 16, 13). Ak neslúžime Bohu, vymýšľame si moderné modly. Ako múdro, pravdivo a veľmi realisticky aj na adresu našej súčasnosti hovorí Kniha múdrosti: „Vymyslenie modiel je začiatkom modlárstva a ich vynález je skazou života. Toto teda bolo živým na skazu... Nebolo im dosť, že mali mylný názor o Bohu, ale žijúc v mravnom rozvrate, čo prýštil z ich nevedomosti, nazývajú šťastím také veľké zlá, nedbajú ani na čistotu života, ani manželstva, ale zákernícky zabíja druh druha, alebo ho zarmucuje cudzoložstvom. Všetko bez rozdielu drží krviprelievanie, vražda, krádež, podvod, podplácanie, vierolomnosť, vzbura, krivá prísaha, prenasledovanie dobrých, zabúdanie na dobrodenia, sprzňovanie duší, smilstvo proti prírode, rozvrat manželského zväzku, cudzoložstvo, samopaš. Lebo uctievanie modiel bezmenných je počiatok i príčina, i koniec všetkého zla“ (14, 12.21-27).

Trpezlivosť života

Hoci trpíš, neodopieraj radosť, ak ju môžeš rozdávať. Nevyvolávaj mrzutosť, ak sa jej môžeš vyhnúť. Nehovor o láske, ak nevieš pre ňu trpieť. Nehovor o bolesti, ak nevieš milovať.

Dôležité je to, čo práve je

Dokázať prijať sám seba je veľká milosť. Ale milosť nad milosti je dokázať na seba zabudnúť. Poznám ľudí, ktorí neustále krúžia sami okolo seba.

Pápež na Anjel Pána: Počúvať Ježiša znamená urobiť svoj život darom lásky. Vatikán 1. marca

Príkaz pre učeníkov a pre nás je tento: «Počúvajte ho!» Počúvať Ježiša. On je Spasiteľ, nasledujte ho. Počúvať Krista v skutočnosti vyžaduje prijať logiku jeho veľkonočného tajomstva, vydať sa na cestu s ním, aby sme svoj vlastný život urobili darom lásky pre druhých, v pokornej poslušnosti Božej vôli, s postojom odpútania sa od svetských vecí a s postojom vnútornej slobody. Inými slovami, je potrebné byť pripravený ‚stratiť svoj život‘, darujúc ho, aby všetci ľudia boli spasení, a aby sme sa stretli vo večnej blaženosti. Ježišova cesta nás vždy vedie k šťastiu! Nezabudnite: Ježišova cesta nás vždy privádza k šťastiu! Bude na nej kríž, skúšky, ale nakoniec nás vždy privedie k šťastiu. Ježiš nás neklame! Sľúbil nám šťastie a dá nám ho, keď pôjdeme po jeho cestách.

Prečo?

Americký židovský rabín Kushnír mal syna s vážnou diagnózou. Rodičia vedeli, že sa nedožije viac ako trinásť rokov. Samozrejme pýtali sa prečo práve oni, čo robiť, kde je Boh?

Staň sa milujúcim človekom

Ty, Pane, prichádzaš
s radosťou a láskou vždy znova ku každému,
kto ťa uráža.
Ja však nedokážem znova a znova
vážiť si a ctiť toho,
kto ma urazil.
Príď mi znova na pomoc,