Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Kňazi ako služobníci radosti

Drahí priatelia, toto je vaše poslanie: prinášať evanjelium všetkým, aby všetci zakúsili Kristovu radosť a aby táto radosť prišla do každého mesta. Čo môže byť krásnejšie?

Nové zrodenie

Bežne sa stáva, že stvorenie v určitom stupni svojej existencie má schopnosť dostať sa

Duch Svätý na križovatke života

Duchu Svätý, osvieť moju myseľ,
aby smrť nebola mojím nepriateľom,
aby som sa jej ako kresťan nebál,
aby som nemusel pred ňou utekať.
Keď smrť príde a vezme si mojich drahých,

Kaddáfi a rehoľné sestry

Počas revolúcie v Líbii Kaddáfi dal zatvoriť všetky katolícke kostoly a vyhnal všetkých kňazov.

Komunikácia v službe autentickej kultúry stretnutia

Nestačí prechádzať po digitálnych „cestách“, teda jednoducho byť pripojení: je potrebné, aby pripojenie bolo sprevádzané skutočným stretnutím. Nemôžeme žiť sami, uzavretí v nás samých.

Spoločná troška do mlyna (masmediálneho sveta)

Múry, ktoré nás rozdeľujú, môžu byť prekonané iba vtedy, keď sme pripravení počúvať sa a učiť sa jedni od druhých. Potrebujeme zosúladiť naše rozdiely prostredníctvom takého dialógu, ktorý nám umožní rásť v porozumení a úcte. Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar.

Daj mi všetkých, čo sú osamelí

Pane, daj mi všetkých, čo sú osamelí...
Pocítil som vo svojom srdci zanietenie, čo horí i v Tvojom srdci, za všetku opustenosť,
v ktorej sa topí celý svet.