Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Nádej

Ľudia, ktorí milujú, spievajú z lásky, spievajú z túžby. Niekedy spievajú skúšaní ťažkosťami, inokedy od radosti, a to je vtedy, keď nimi hýbe nádej.

Súhrn z nášho života

Všimli sme si už niekedy pri Apoštolskom vyznaní viery, ako rýchlo prejdeme nad pozemským životom nášho Pána? Narodil sa, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zbožná duša

Jedného dňa, keď duša otvárala dvere duchovnosti, v hlbokej modlitbe sa Bohu ponúkla, že mu bude prinášať rôzne obety.

Bol si blízko, aj keď som sa vzdialil

Ježišu Kriste, Láska najvyššia,
ty si bol vždy so mnou,
a ja som to nevedel.
Bol si tu, a ja som na teba zabúdal.
Bol si hlboko v mojom srdci,
a ja som ťa hľadal inde.

Svetlo mladosti

Kristus je náročný, neuspokojí sa s povrchnosťou, nepripúšťa nerozhodnosť.
On je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ten, kto ho nasleduje, nekráča v temnotách.

Inakosť Ježišovej smrti

Vtipne sa hovorí o manželoch, ako sa vybrali na dovolenku do Svätej zeme spolu so svokrou, ktorá dostala zájazd ako dar k sedemdesiatke. Lenže počas pobytu v Svätej zemi svokra zomrela.

Zázračná pomoc sa nekonala

Istý človek píše, že najväčší zázrak Ježišovho života sa stal ešte skôr, než prišlo vzkriesenie. A síce, že Ježiš, ktorý hovoril Bohu dôverne: „Abba – Otče“, ním bol celkom opustený.

Redakčné články