Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Z dnešnej pápežovej homílie: Chráňme si pamäť o počiatočnej láske a nádej

„Pamäť je veľmi dôležitá k tomu, aby sme pamätali na prijatú milosť.
Lebo ak stratíme tento entuziazmus, ktorý pochádza zo spomienky na prvotnú lásku, prichádza to preveľké nebezpečenstvo kresťanov: vlažnosť. Vlažní kresťania. Stoja tam nehybne a áno, sú kresťanmi, no stratili pamäť počiatočnej lásky. A prišli o entuziazmus. Stratili tiež trpezlivosť - tú schopnosť „tolerovať“ veci, ktoré život prináša, v duchu Ježišovej lásky, to tolerovanie – nesenie ťažkostí na pleciach... Úbohí vlažní kresťania sú vo veľkom nebezpečenstve.“

Naše dobro, svetlo, chlieb a život

Naše dobro je Boh, svetlo je Boh, chlieb je Boh, život je Boh.
V ňom nájdeme všetko dobro, pre ktoré sa namáhame na tejto pozemskej púti.
On je náš pokoj.

Modlitba za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,

Svätý Otec dnes: Nech sa Ježišov smäd po jednote stane naším smädom

Ježiš je naplnením Božích prisľúbení, pretože on dáva človeku Svätého Ducha, „živú vodu“, ktorá hasí smäd nášho nepokojného srdca, hladného po živote, láske, slobode, pokoji, smädného po Bohu.

Vyšvihni sa na hrazdu srdcom

Inštruktor teoreticky vysvetlil študentom cvik na hrazde a predviedol ho aj prakticky. Potom ich vyzval k cvičeniu. Jeden zo študentov dostal strach a stuhli mu svaly.

Musíme prijať samých seba takých, akí sme.

Všetci máme sklon lpieť na veciach, ale i na svojich predstavách. Iba neochotne sa vzdávame predstáv o sebe samých. Vzdať sa starých predstáv je však základnou vecou potrebnou k rastu.