Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Priateľstvo je najväčším životným pokladom

Aký to život bez priateľov?
Vezenie, v ktorom nie je radosti, nie je potešenia...
(Jan Kochanowski)

Latinské príslovie tvrdí, že “priateľ je najväčším životným pokladom“. Mnohí ale vnímajú, že je priateľstvo v modernom svete v značnej miere zanedbávané.

Povzdych a hlboká túžba (citát)

Skráť pre mňa napol cestu do neba,
môj drahý Pane,
veď ja bez Teba nezdolám ani túto polovicu.

Ostrov pocitov

Bol raz jeden ostrov, ktorý obývali všetky pocity: radosť, smútok a množstvo iných, vrátane lásky.
Jedného dňa dostali obyvatelia správu, že sa ostrov potopí.

Recept na šťastie (citát)

Celé tajomstvo a azda jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich.

Dan Woolley: Neotrasený (recenzia)

Neotrasený je skutočným príbehom muža Dana a jeho ženy Christy o udalostiach z januára 2010, keď sa na Dana zosypalo šesť poschodí hotela Montana počas známeho zemetrasenia na Haity.

Dan je spolu s kolegom Davidom vyslaný, aby počas pracovnej cesty nakrútili informačno-motivačné video o práci organizácie Compassion, ktorá sa na Haity venuje charitatívnej činnosti. Po úspešnom dni naplneným hodnotnými stretnutiami s domorodými ľuďmi sa vracajú do hotela, v ktorom majú byť ubytovaní. V momente, keď sa nachádzajú vo vstupnej hale, ich útroby hotela doslova pohltia.

Prinášať hojnejšie ovocie

Otec si praje, aby sme prinášali hojnejšie ovocie, preto svoje ratolesti čistí (porov. Jn 15,2). A to je skutočnosť, ktorá sa nám veľmi nepáči.

Rim 1,1

„Pavol, služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola,
vybraný hlásať Božie evanjelium... “.
(Rim 1,1)

Možno sa nám už na ceste stalo,