Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Je otvorené (citát)

Géniom nemôže byť každý,
ale cesta k svätosti je otvorená všetkým.

Tajomstvo

Zbohom, - povedala líška. - Tu je moje tajomstvo.
Je veľmi jednoduché: dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

Jedine láska (citát)

Všetko, čo konáme, je iba prostriedkom k cieľu.
Jedine láska je cieľom samým o sebe,
lebo Boh je láska.

Žena, veľká je tvoja viera! (a aká je tá moja?)

Šťastie prichádza na návštevu

„Existuje len jeden vrodený omyl. Myslieť si, že sme tu nato, aby sme boli šťastní.“

Mk 9, 2-5

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril

Prijímať bratov a sestry

Prečo sa apoštol Pavol tak rozčuľoval nad slávením Eucharistie v Korinte? Prečo im písal: „Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie“ (Kor 11, 17)?

Redakčné články