Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Vnútorná koncentrácia (citát)

Kto žije v hlbokej vnútornej koncentrácii,
vidí aj „malé veci“ vo veľkých súvislostiach.
Čím koncentrovanejšie človek žije v najhlbšom vnútri svojej duše,

Láska vyliata do sŕdc

„Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5).
Kresťanstvo nie je telocvičňa, aby sme museli neustále zo seba potiť lásku k blížnemu, aby sme sa v nej stále „cvičili“.

Naplnení Duchom Svätým

Vieme, čo Duch Svätý urobil s dvanástimi učeníkmi, s tými ustrašenými, nostalgicky spomínajúcimi chlapmi.

Príbeh o skromnom obuvníkovi

V malej dedinke žil skromný obuvník. Jedného dňa dostal odkaz: „Dnes ťa v tvojom malom obchodíku navštívi Ježiš Kristus osobne.“ Obuvník poupratoval svoj obchod, povysával a všetko dal do poriadku.

Kvety rôznych druhov

Do božskej záhrady stvorenia Boh zasadil kvety rôznych druhov.
Niektoré vydychujú vôňu, iné sú mu príjemné iba svojimi farbami. Ďalšie prinášajú plody sladké i horké.

O dôležitosti vzťahov (citát)

„Táto doba miluje povrchnosť – povrchné vzťahy,
povrchné vzdelanie, povrchné názory, povrchnú zábavu.
Kresťan je však povolaný zatiahnuť na hlbinu,“

Bez lásky sú všetky skutky ničím (citát)

Pochopila som, že bez lásky sú všetky skutky ničím...
Ježiš nepozerá natoľko na veľkosť skutkov,
ani na stupeň ich ťažkostí,
ale na lásku,
ktorá tieto skutky koná.